Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 và Hội nghị Công nhân viên - Lao động năm 2019

1/28/2019 - 12:00 AM
Sáng ngày 28/01/2019, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (gọi tắt là Nhà xuất bản), Nhà xuất bản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị Công nhân viên - Lao động năm 2019.
      Tới dự Hội nghị, về phía đại biểu cấp trên có: Ông Trần Quý Kiên - Ủy viên ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ chức năng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Báo chí đến dự và đưa tin; về phía Nhà xuất bản có: Ban Điều hành; BCH Đảng ủy NXB; BCH Công đoàn NXB; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các phòng chức năng, đơn vị sản xuất kinh doanh; Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM NXB; Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc và đại diện cán bộ CNV của các đơn vị, phòng ban trong toàn Nhà xuất bản.

Quang cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng giám đốc Nhà xuất bản đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Báo cáo nhấn mạnh:
      Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam là công ty 100% vốn Nhà nước (gọi tắt là Nhà xuất bản) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động trong lĩnh vực biên tập, in, xuất bản và phát hành bản đồ, sách, tài liệu ngành tài nguyên môi trường, phục vụ công tác quản lý, phổ biến pháp luật, khoa học - kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền về tài nguyên - môi trường theo quy định của pháp luật; tư vấn, thiết kế các dự án, thi công các công trình thuộc lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ; ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ trong các lĩnh vực cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường và phát triển các ứng dụng GIS; in và phát hành các loại sách, tạp chí, lịch, nhãn bao bì hàng hoá... phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 NXB

      Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản hiện có 5 phòng nghiệp vụ, 7 đơn vị sản xuất - kinh doanh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số CBCNV là 344 người (trong đó có 183 nữ - chiếm 53,2%). Về trình độ chuyên môn: có 198 người trình độ đại học và trên đại học, 53 người trình độ cao đẳng, trung cấp và 93 công nhân kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng Biên tập - Chủ tịch Công đoàn NXB thông qua báo Tổng kết công tác công đoàn

      Trong năm 2018, hoạt động sản xuất - kinh doanh của NXB còn tồn tại nhiều khó khăn, khó khăn chính là nguồn việc, hiện nay kế hoạch Nhà nước đặt hàng rất ít nên chủ yếu là nguồn việc tự khai thác, đòi hỏi kỹ thuật cao, tính cạnh tranh gay gắt, công việc chủ yếu là ngoại nghiệp nên rất khó khăn khi giao việc cho NLĐ. Bên cạnh đó, việc phải trả ngay số nợ tiền thuê đất từ các năm trước, các chi phí cho doanh nghiệp ví dụ như đóng bảo hiểm cho người lao động tăng cao so với các năm trước là gánh nặng đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của NXB, vấn đề kinh phí rất khó khăn, do ngân sách địa phương thiếu nên nhiều hợp đồng đã ký với các địa phương cũng bị ảnh hưởng, tiến độ triển khai, thanh lý, quyết toán kéo dài.
      Với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo và sự nỗ lực chung của toàn thể CBCNV, các hoạt động của NXB vẫn đảm bảo thông suốt, ổn định, đang tăng cường dứt điểm hoàn thành các hợp đồng dở dang, ký kết được các hợp đồng mới, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho CBCNV. Hoàn thành xuất sắc và vượt mức các tiêu chí đã đề ra.
      Cụ thể, năm 2018 Nhà xuất bản đã đạt được:
      + Tổng doanh thu: 217,4 tỷ đồng.
      + Nộp ngân sách: 7,253 tỷ đồng.
      + Thu nhập bình quân: 9,9 triệu đồng/người/tháng.
      + Nộp bảo hiểm cho NLĐ: 6 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Đức Hậu - Kế toán trưởng NXB thông qua báo cáo tài chính và quỹ phúc lợi NXB
 


Ông Lưu Quang Tường - Trưởng phòng Kế hoạch-Thị trường phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo TK công tác năm 2018 và PHNV công tác năm 2019 NXB


Ông Dương Văn Phương - Phó Giám đốc Nhà máy in Bản đồ phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo TK công tác năm 2018 và PHNV công tác năm 2019 NXB


Bà Đào Thị Hậu - Phó trưởng phòng Quản lý xuất bản phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo TK công tác năm 2018 và PHNV công tác năm 2019 NXB

      Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB cũng cho biết: Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã ban hành. Căn cứ tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2018 và theo xu hướng tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Với tinh thần chủ động Nhà xuất bản xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 và các năm tiếp theo theo hướng kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy nhằm chuyển biến tích cực mọi hoạt động NXB.
Một số nội dung phương hướng cụ thể như sau:
      - Khẩn trương hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao.
      - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành       các xuất bản phẩm phục vụ cho 8 lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
      - Hoàn thành kế hoạch xuất bản, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch đặt hàng của nhà nư¬ớc. Tăng c¬ường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp... phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      - Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lư¬ợng kỹ thuật đối với các công trình.
      - Đẩy mạnh công tác thị trường, hư¬ớng tới các bộ, ngành, địa phư¬ơng trong cả nước để khai thác các nguồn việc thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính, hành chính các cấp, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng CSDL nền địa lý, CSDL quản lý đất đai, phát triển các ứng dụng GIS, bảo đảm đủ công ăn việc làm cho người lao động.
      - Thực hiện các dự án theo kế hoạch tự cân đối của NXB và các đơn vị.
      - Xuất bản, tái bản các thể loại bản đồ chuyên đề, tập bản đồ, bản đồ hành chính Việt Nam, hành chính thế giới, quả cầu...
      - Tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho tập đoàn Toyota, Canon (Nhật Bản); sản phẩm Tổng công ty Giấy; sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác.
      - Đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trư¬ờng và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại.
      - Tiếp tục phát huy các thế mạnh của NXB nhằm tăng cường phát triển hoạt động Nhà xuất bản đúng theo chương trình hành động.
      - Tiếp tục quản lý sử dụng và khai thác tốt cơ sở vật chất của Nhà xuất bản, tạo điều kiện tăng nguồn thu bổ sung vào hoạt động chung của Nhà xuất bản.

Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quý Kiên – Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường biểu dương và đánh giá cao về những nỗ lực và các kết quả mà Nhà xuất bản đã đạt được trong năm 2018; đồng ý với phương hướng nhiệm vụ NXB đặt ra trong năm 2019. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị: Trong năm 2019, Nhà xuất bản cần tiếp tục nâng cao chỉ tiêu thu nhập của người lao động; mở rộng quan hệ, giao lưu, gắn kết hợp tác nhiều hơn nữa đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy mạnh khai thác các nguồn việc trong Bộ TNMT; từng bước cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình sản xuất các đơn vị thành viên.
      Thay mặt lãnh đạo, CBCNV Nhà xuất bản ông Kim Quang Minh trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quý báu của Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên và những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành đã đóng cho Nhà xuất tại Hội nghị.
Sign up for the newsletter Register