Các tính chất của bản đồ

1/14/2021 - 12:00 AM
Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt Trái đất lên mặt phẳng thông qua quy tắc toán học và một hệ thống kí hiệu quy ước nhằm phản ánh sự phân bố, trạng thái và mối quan hệ tương quan giữa các đối tượng và hiện tượng trên mặt đất trong tự nhiên. Do đó, bản đồ có những tính chất: Tính trực quan, tính đo được và tính thông tin.
      Tính trực quan của bản đồ
      Tính trực quan của bản đồ được biểu hiện ở khả năng bao quát, tiếp thu nhanh chóng các yếu tố chủ yếu và quan trọng nhất của nội dung thể hiện. Khả năng bao quát là một trong những tính chất ưu việt của bản đồ, biến những cái không nhìn thấy thành những cái nhìn thấy được. Bản đồ tạo ra mô hình trực quan của lãnh thổ, phản ánh các hình thức về các đối tượng hoặc các hiện tượng được biểu thị. Thông qua bản đồ, chúng ta có thể tìm ra được những quy luật của sự phân bố các đối tượng và hiện tượng trên bề mặt trái đất.
      Tính đo được của bản đồ
      Tính đo được của bản đồ có liên quan chặt chẽ với cơ sở toán học. Đây là một tính chất quan trọng của bản đồ. Căn cứ vào tỷ lệ và phép chiếu của bản đồ, căn cứ vào thang bậc của các ký hiệu quy ước,.. người sử dụng bản đồ có khả năng xác định được nhiều trị số khác nhau được biểu thị trên bản đồ như tọa độ, biên độ, độ dài, khoảng cách, diện tích, thể tích, phương hướng,… Chính vì vậy, nhờ vào tính chất này mà bản đồ được dùng làm cơ sở để xây dựng các mô hình toán học của các hiện tượng địa lý để giải quyết những vấn đề khoa học và thực tiễn sản xuất. Tính chất đo được của bản đồ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, xây dựng, quy hoạch, quản lý đất đai,…
      Tính thông tin của bản đồ
      Tính thông tin của bản đồ là khả năng lưu trữ, truyền đạt cho người đọc những thông tin khác nhau về các đối tượng và các hiện tượng được biểu thị trên bản đồ. Từ những thông tin hiện trạng của đối tượng giúp chúng ta có những ý tưởng, phát hiện mới cho tương lai như bản đồ hệ thống giao thông cho người xem những thông tin về hiện trạng đường xá, từ đó các nhà quản lý có thể định hướng sử dụng, cải tạo hay hủy bỏ, xây dựng để phát triển khu vực đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Đăng ký nhận bản tin Register