Motto

Motto

To perform tasks assigned by the Ministry of Natural Resources and Environment in the field of editing, publishing, printing and publishing maps, books and documents on natural resources and environment nationwide and abroad.

Achievement

Achievement

Góp phần xây dựng, truyền bá và khẳng định hình ảnh con người và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Vision and mission

Vision and mission

Là doanh nghiệp hàng đầu thuộc Bộ hoạt động trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, in và phát hành các thể loại bản đồ, atlas, dữ liệu và sách có liên quan

History of formation & development

History of formation & development

To perform tasks assigned by the Ministry of Natural Resources and Environment in the field of editing, publishing, printing and publishing maps, books and documents on natural resources and environment nationwide and abroad.

Product - Services

News - Event

Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu và thảo luận về chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh  Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 28/05/2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Sáng ngày 10/05/2024, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Sáng ngày 04/05/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

[View All]

Sign up for the newsletter Register