Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

10/05/2024

Sáng ngày 10/05/2024, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

View Detail
Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

04/05/2024

Sáng ngày 04/05/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

View Detail
HỘI NGHỊ SÁCH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỚI NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ SÁCH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỚI NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

19/04/2024

Sáng ngày 19/04/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài nguyên – Môi trường với Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “ Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường”.

View Detail
Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

15/04/2024

Chiều ngày 15/04/2024, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đến thăm và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải.

View Detail
Tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

10/04/2024

Sáng ngày 10/04/2024, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/04/2007-11/04/2024).

View Detail
Lễ chia tay ông Kim Quang Minh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Lễ chia tay ông Kim Quang Minh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

08/04/2024

Sáng ngày 08/04/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Lễ chia tay ông Kim Quang Minh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

View Detail
Sign up for the newsletter Register