024.37736978
093.528.8889
Cung cấp giải pháp GIS toàn diện cho người dùng

Cung cấp giải pháp GIS toàn diện cho người dùng

24/04/2017

Cung cấp giải pháp GIS toàn diện đem lại những dự án mang tính hiện thực cao nhất, đáp ứng khả năng vận hành lâu dài, cập nhật liên tục theo thời gian

View Detail
Atlas – Bản đồ điện tử

Atlas – Bản đồ điện tử

19/04/2017

Atlas, theo định nghĩa của nhà bản đồ học K.A.Xalissiep, là một sưu tập có hệ thống của các bản đồ địa lý theo một chương trình chung để tạo thành một sản phẩm nhất quán

View Detail
WEBGIS

WEBGIS

15/04/2017

Web GIS mang thông tin địa lý vào tay người dân, cung cấp một nền tảng trong việc tích hợp GIS với các ngành, lĩnh vực đáp ứng và hỗ trợ con người trong công tác quản lý, tra cứu và khai thác một các đúng đắn mọi thông tin về địa lý. Một số ứng dụng Web GIS tiêu biểu đã được Nhà xuất bản xây dựng thành công và ứng dụng rộng rãi có thể kể đến như: GIS Chính phủ, GIS Phòng cháy chữa cháy, GIS tỉnh Hưng Yên, GIS về Thủy lợi, đê điều và Phòng chống lụt bão…

View Detail
Cơ sở dữ liệu nền địa lý (Basemap)

Cơ sở dữ liệu nền địa lý (Basemap)

12/04/2017

Đối với công tác quản lý hành chính nhà nước, CSDLNĐL có lợi thế là dễ dàng tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành. Trên nền tảng CSDLNĐL, các dữ liệu thông tin chuyên ngành có thể phản ánh lẫn nhau trên cùng một đối tượng. Điều này là rất quan trọng trong công tác hành chính nhà nước. Đối với sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, hệ thống GIS là một trong những hệ thống trực quan nhất, “hình ảnh” nhất. Qua hệ thống GIS, các cấp lãnh đạo sẽ nắm bắt nhanh tình hình, có cái nhìn tổng quan, từ đó có thể đưa ra những ý kiến chỉ đạo, điều hành chính xác và hiệu quả

View Detail
Cơ sở dữ liệu đất đai

Cơ sở dữ liệu đất đai

12/04/2017

Cơ sở dữ liệu đất đai: là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử.

View Detail
Sign up for the newsletter Register