Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
BAN ĐIỀU HÀNH
Lê Minh Hải Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB 024.38343646
0913552417
hailm@bando.com.vn
Trần Thị Đức Hậu Phó Tổng Giám đốc 091 338 44 44  
Vũ Thị Nga Phó Tổng Giám đốc 091 243 88 89  
HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ
(tư vấn, xây dựng, phân phối và đào tạo các dịch vụ
về bản đồ, địa chính, địa giới hành chính, cơ sở dữ liệu GIS)
Phạm Đức Thuật Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường 024.37736978
0915.632.679
thuatpd@bando.com.vn
Trần Thị Minh Trâm Phó Trưởng phòng KHTT 0327 835 500  
Đàm Thị Hòa Phó Trưởng phòng KHTT 090 437 7202  
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
(cung cấp các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản)
Phòng bán hàng 024.3773 1329 bando85nct@gmail.com
Phạm Lan Hương Giám đốc TT. Phát hành 093 5 288 889 xnbando@gmail.com
HỖ TRỢ THỦ TỤC CẤP QĐ XUẤT BẢN, LIÊN KẾT XUẤT BẢN
Phòng Quản lý Xuất bản 024.38344108/410  
Đào Thị Hậu Trưởng Phòng Quản lý Xuất bản 024.38355958
091 235 6889
qlxb.bando@gmail.com
HỖ TRỢ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, CHẾ BẢN VÀ IN ẤN
Phòng Kế hoạch Nhà máy In 024.38344552  
Vũ Thị Nga Giám đốc 024.37738069
0912438889
ngavt@bando.com.vn
CHO THUÊ VĂN PHÒNG
Kim Quang Hưng Phó Chánh Văn phòng 024.38343827
0989358507
 

FullName*

Company

Email *

Phone*

Address

Title*

Content*

Capcha *:

 

Sign up for the newsletter Register