024.38359918
         Đào tạo và chuyển giao công nghệ là một mục tiêu phát triển quan trọng và là công tác thường xuyên của NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB).
Kể từ khi thành lập (năm 1995) đến nay, NXB đã mở thành công rất nhiều lớp đào tạo giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công nhân viên NXB và cho các đối tác khách hàng của NXB, như: Lớp tập huấn sử dụng các phần mềm tin học văn phòng; quản trị mạng, lớp hướng dẫn sử dụng các phần mềm bản đồ (Microstation, Mapinfo, Freehand, ArcGIS, ...), lớp hướng dẫn xây dựng bản đồ điện tử/atlas điện tử, lớp hướng dẫn xây dựng CSDL GIS, lớp hướng dẫn sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu bản đồ/GIS, lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ GIS cho một số tỉnh/thành phố; cơ quan; ban; ngành (Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cục PCCC và cứu nạn cứu hộ, ...), vv...
Với đội ngũ cán bộ đào tạo và chuyển giao công nghệ là những cá nhân ưu tú trong công tác nghiên cứu ứng dụng, đồng thời dày dặn kinh nghiệm trong trực tiếp tham gia vào các công việc sản xuất và thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, NXB định hướng mục tiêu phát triển trở thành đơn vị đi đầu cả nước về cung cấp dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo đạc-bản đồ và GIS.
Hiện nay, NXB chúng tôi nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ về:
- Sử dụng bộ phần mềm BentleyMapEnterprite (SS3) để biên tập bản đồ và xây dựng CSDL GIS.
- Sử dụng bộ phần mềm ArcGIS Desktop 10.x để biên tập bản đồ và xây dựng CSDL GIS.
- Sử dụng bộ phần mềm ArcGIS Desktop 10.x để xây dựng CSDL GIS 3D và thành lập bản đồ 3D.
- Sử dụng bộ phần mềm FME 2012 để xử lý dữ liệu địa lý (chuyển đổi hệ tọa độ, chuyển đổi định dạng dữ liệu, ...).
- Phương pháp thành lập bản đồ điện tử, atlas điện tử, WebGIS bằng phần mềm mã nguồn mở (OpenMapguide, Mapserver + Openlayer, ...).
- Phương pháp thành lập bản đồ điện tử, atlas điện tử, WebGIS bằng các phần mềm thương mại (MapxTreme, ArcGIS Server+ArcGIS API for javascript, ...).
Quí vị là các cá nhân, nhóm, tổ chức nếu có nhu cầu về dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo đạc-bản đồ, GIS vui lòng liên hệ:
         Phòng Công nghệ - Đào tạo, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
         Điện thoại: 04 383 599 18
         Email: cndt@bando.com.vn
Sign up for the newsletter Register