Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam - NARENCA) là một đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, in và phát hành các thể loại bản đồ, atlas, dữ liệu và sách tài liệu chuyên ngành về tài nguyên môi trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản còn làm các nhiệm vụ tư vấn, thiết kế, dự toán, thi công và giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ và cơ sở dữ liệu.
Trải qua chặng đường hơn 20 năm hình thành và phát triển (từ 28/1/1995 đến nay), Nhà xuất bản tự hào là doanh nghiệp trực thuộc Bộ hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ lâu đời và tin cậy nhất tại Việt Nam. Nhà xuất bản đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam trong công tác biên tập, xuất bản, in và phát hành bản đồ cũng như trong công tác tuyên truyền, bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
>1995: Nhà xuất bản Bản đồ (tiền thân của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam) được thành lập theo quyết định số 18/QĐ-ĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ngày 28/1/1995.
Ngay từ buổi đầu thành lập, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt chương trình phủ trùm bản đồ địa hình toàn quốc theo các chuẩn cơ bản.
(đưa ảnh bản đồ địa hình)
>1996: Sát nhập Xí nghiệp Bản đồ và Xí nghiệp in của Tổng cục quản lý Đất đai vào Nhà xuất bản Bản đồ theo quyết định số 678/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ngày 21/12/1996.
>1998: Chuyển bộ phận thanh vẽ chế in thuộc công ty Trắc địa Bản đồ số 3 về Nhà xuất bản Bản đồ theo quyết định số 631/1998/QĐ-ĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ngày 30/10/1998.
>2000: Chuyển cán bộ công nhân viên chức công ty Trắc địa Bản đồ số 3 về Nhà xuất bản Bản đồ theo quyết định số 146/QQĐ-ĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ngày 13/4/2000
>2003: Sáp nhập Xí nghiệp in Khí tượng - Thủy Văn vào Nhà xuất bản Bản đồ theo quyết định số 1260/2003/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 9/9/2003
Năm 2005, công trình “Atlas Quốc gia Việt Nam” đã được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Đây là các công trình có sự đóng góp của hàng trăm nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học, các Bộ, ngành có liên quan.
(đưa ảnh Atlas Quốc gia Việt Nam)
>2010: Nhà xuất bản Bản đồ được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam theo Quyết định số 919/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/5/2010
Với đội ngũ gần 400 cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở chính đặt tại Hà Nội cùng 2 chi nhánh ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản tự hào là công ty chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam về lĩnh vực đo đạc địa chính – thành lập hồ sơ địa giới hành chính – biên tập bản đồ - xây dựng cơ sở dữ liệu – in – phát hành sách, bản đồ và các tài liệu, ấn phẩm có liên quan. Nhà xuất bản tự tin về khả năng tư vấn và đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Trong những năm gần đây, Nhà xuất bản là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai xây dựng dữ liệu điện tử đa ngành nghề, đa lĩnh vực trên cơ sở lĩnh hội, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị bền lâu.
Sign up for the newsletter Register