Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

31/05/2024

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu và thảo luận về chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

View Detail
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh  Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/05/2024

Chiều ngày 28/05/2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

View Detail
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

10/05/2024

Sáng ngày 10/05/2024, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

View Detail
Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

04/05/2024

Sáng ngày 04/05/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

View Detail
HỘI NGHỊ SÁCH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỚI NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ SÁCH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỚI NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

19/04/2024

Sáng ngày 19/04/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài nguyên – Môi trường với Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “ Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường”.

View Detail
Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

15/04/2024

Chiều ngày 15/04/2024, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đến thăm và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải.

View Detail
Sign up for the newsletter Register