Phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"

Phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"

24/12/2023

Ngày 24/12/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự lễ phát động Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".

View Detail
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam với đề án tổ chức Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam với đề án tổ chức Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

21/12/2023

Thực hiện đề án tổ chức cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai biên tập - xuất bản bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỷ lệ 1/2.300.000 và 1/3.500.000 phục vụ Cuộc vận động.

View Detail
Hội nghị CBCNV hưu trí năm 2023

Hội nghị CBCNV hưu trí năm 2023

15/12/2023

Sáng ngày 15/12/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các bác, đồng chí nguyên là Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ. Đây là hoạt động thường niên để thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các cán bộ hưu trí đã từng đảm nhận các vị trí công tác trong Nhà xuất bản.

View Detail
Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW 8 khóa XIII

Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW 8 khóa XIII

04/12/2023

Sáng ngày 04/12/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW8 khóa XIII.

View Detail
Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14/11/2023

Sáng ngày 14/11/2023, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

View Detail
Gặp mặt chia tay đồng chí Kim Quang Minh - nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam về nghỉ chế độ

Gặp mặt chia tay đồng chí Kim Quang Minh - nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam về nghỉ chế độ

09/11/2023

Sáng ngày 09/11/2023, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Kim Quang Minh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản về nghỉ chế độ.

View Detail
Bàn giao nhiệm vụ điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Bàn giao nhiệm vụ điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

06/11/2023

Sáng ngày 06/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản tổ chức Thông báo Quyết định bàn giao nhiệm vụ điều hành Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải.

View Detail
Chào mừng kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2023)

Chào mừng kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2023)

06/10/2023

Sáng ngày 06/10/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức kỉ niệm 71 năm ngày Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2023)

View Detail
Sign up for the newsletter Register