Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

5/10/2023 - 12:00 AM
Chiều ngày 10/05/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính; Báo cáo công tác công đoàn của Nhà xuất bản. Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến, tham luận nêu lên thực trạng và xác định rõ những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.
Sign up for the newsletter Register