Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam với Đề án tổ chức Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

12/21/2023 - 12:00 AM
Thực hiện Đề án tổ chức cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai biên tập - xuất bản bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỷ lệ 1/2.300.000 và 1/3.500.000 phục vụ Cuộc vận động.

Bản đồ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam biên tập và cung cấp cho Cuộc vận động.
Bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc. Treo bản đồ Việt Nam trong không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây là một biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và có thể giúp củng cố tinh thần quốc gia dân tộc. Việc treo bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước; đồng thời là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Thực hiện treo bản đồ tại nơi làm việc. Nguồn: Báo Thanh niên.
Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được triển khai ở các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và rộng khắp trên toàn quốc với mục tiêu hoàn thành cơ bản trong năm 2024 và sơ kết năm 2025. Cụ thể như sau:
Trong năm 2023, Trung ương Đoàn đặt mục tiêu 100% trụ sở các cơ quan chuyên trách, đơn vị sự nghiệp, thiết chế do Đoàn quản lý; các phòng truyền thống, phòng sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội; 100% phòng ban làm việc của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở đều treo bản đồ Việt Nam.
Năm 2024, phấn đấu 100% chi đoàn, chi hội, chi đội; ban cán sự Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam ở ngoài nước; các không gian sinh hoạt chung của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; phòng sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực biên giới, hải đảo, làng thanh niên lập nghiệp; không gian trên tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên vùng biển Việt Nam sẽ treo bản đồ tại không gian sinh hoạt chung.
Năm 2025, sẽ treo bản đồ tại các cơ sở giáo dục khu vực ngoài công lập; trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; không gian trong nhà dân; không gian sinh hoạt của người VN ở nước ngoài.
Đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp Trung ương hưởng ứng treo bản đồ tại nơi làm việc. Nguồn: Báo Thanh niên.
Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" sẽ sơ kết vào năm 2025 gắn với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và duy trì trong những năm tiếp theo. Đồng thời thực hiện đăng tải bản đồ trên các trang thông tin, cổng thông tin của tổ chức Đoàn, trang mạng xã hội của đơn vị, tổ chức.
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam với vai trò là cơ quan xuất bản chuyên ngành về bản đồ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trao tặng bản đồ tới các đối tượng nhận nằm trong khuôn khổ của Đề án. Hướng tới mục tiêu thông qua bản đồ, mọi người dân Việt Nam đều nhận thức được đầy đủ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; khẳng định chủ quyền vững chắc của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Giáo dục về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Nguồn: Báo Thanh niên.

Công an tỉnh Bình Dương hưởng ứng Cuộc vận động. Nguồn: 
https://tienphong.vn.

Công an tỉnh Quảng Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Nguồn: 
https://cand.com.vn.
Thông tin về Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”:
Đăng ký nhận bản tin Register