DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

11/5/2020 - 12:00 AM
Bộ luật với 13 nhóm chính sách mới đáng lưu ý
      Trong năm vừa qua, Bộ Tài Nguyên – Môi Trường đã sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường với 13 nhóm chính sách mới: Nhóm chính sách về tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư; nhóm chính sách về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; nhóm chính sách về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; nhóm chính sách về quản lý chất thải và công nghệ xử lý chất thải; nhóm chính sách về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường; nhóm chính sách về nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nhóm chính sách về công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường (BVMT); nhóm chính sách về quản lý chất lượng môi trường; nhóm chính sách về quản lý cảnh quan thiên nhiên; nhóm chính sách về ứng phó với biển đổi khí hậu; nhóm chính sách về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; nhóm chính sách về quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu và báo cáo môi trường; nhóm chính sách về hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT,…

Bộ TN&MT phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo “Những nội dung quan trọng trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)”. Nguồn: Internet.
 
     Dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi với 13 nhóm chính sách mới với những mục tiêu và những điều khoản mới sửa đổi nhằm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thực hiện cũng như phục vụ trong công tác quản lý nhà nước; đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời góp phần phòng vệ, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 
Đăng ký nhận bản tin Register