ỨNG DỤNG CỦA THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

11/16/2020 - 12:00 AM
GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian nên nó có rất nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như là: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển,…
      Ứng dụng trong môi trường
      Hiện nay, nhiều ứng dụng đã phát triển trong những tổ chức quan tâm đến môi trường. Với mức đơn giản nhất thì người dùng sử dụng GIS để đánh giá môi trường như vị trí và thuộc tính của cây rừng. Ứng dụng GIS với mức phức tạp hơn là dùng khả năng phân tích của GIS để mô hình hóa các tiến trình xói mòn đất sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường không khí hay nước, hoặc sự phản ứng của một lưu vực sông dưới sự ảnh hưởng của một trận mưa lớn. Nếu những dữ liệu thu thập gắn liền với đối tượng vùng và ứng dụng các chức năng phân tích phức tạp thì mô hình dữ liệu ảnh có khuynh hướng chiếm ưu thế.
      Ứng dụng GIS trong Khí tượng thủy văn
      Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, GIS được dùng như là một hệ thống đáp ứng nhanh, phục vụ chống thiên tai như lũ quét ở vùng hạ lưu, xác định tâm bão, dự đoán các luồng chảy, xác định mức độ ngập lụt, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả,…
      Ứng dụng GIS trong Nông nghiệp
      
GIS được ứng dụng vào việc giám sát thu hoạch, quản lý sử dụng đất, dự báo về hành hóa, nghiên cứu về đất trồng, kế hoạch tưới tiêu, kiểm tra nguồn nước.
      Ứng dụng GIS trong Dịch vụ tài chính
      GIS được ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính như là một ứng dụng đơn lẻ. Nó đã được áp dụng cho việc xác định vị trí những chi nhánh của Ngân hàng. Việc sử dụng GIS đang tăng lên trong lĩnh vực này, nó là công cụ đánh giá rủi ro và mục đích bảo hiểm, xác định với độ chính xác cao hơn những khu vực có độ rủi ro lớn nhất hay thấp nhất. Lĩnh vực này đòi hỏi những dữ liệu cơ sở khác nhau như là hình thức vi phạm luật pháp, địa chất học, thời tiết và giá trị tài sản.
      Ứng dụng GIS trong Y tế
     GIS không những được sử dụng với những ứng dụng đánh giá, quản lý mà còn được ứng dụng để hướng dẫn người dùng tìm ra được lộ trình nhanh nhất giữa vị trí hiện tại của xe cấp cứu và bệnh nhân cần cấp cứu, dựa trên cơ sở dữ liệu giao thông. GIS là một công cuj nghiên cứu dịch bệnh để phân tích nguyên nhân bộc phát, sự lây lan và kiểm soát bệnh tật trong cộng đồng.
      Ứng dụng GIS cho Chính quyền địa phương
      Chính quyền địa phương là một trong những lĩnh vực ứng dụng rộng lớn nhất của GIS. Đây là một tổ chwucs sử dụng dữ liệu không gian nhiều nhất. GIS có thể mang lại lợi ích cho tất các cơ quan của chính quyền địa phương.
      Ứng dụng GIS trong thị trường Bán lẻ
      Các siêu thị vùng ngoại ô được xác định vị trí với sự trợ giúp của GIS. GIS lưu trữ những dữ liệu về kinh tế - xã hội của khách hàng trong một vùng nào đó. Nhà đầu tư có thể tính toán dựa trên số liệu GIS cung cấp để xây dựng một siêu thị với quy mô phù hợp, cạnh tranh để đạt hiệu quả cao nhất. GIS cũng được dùng cho việc quản lý tài sản và tìm đường phân phối hàng ngắn nhất.
      Ứng dụng GIS trong Giao thông
      Trong giao thông vận tải, GIS có khả năng ứng dụng đáng kể. Việc lập kế hoạch và duy trì cơ sở hạ tầng giao thông rõ ràng là một ứng dụng thiết thực, nhưng giờ đây có sự quan tâm đến một lĩnh vực mới là ứng dụng định vị trong vận tải hàng hải và hải đồ điện tử. Loại hình đặc trưng này đòi hỏi sự hỗ trợ của GIS.
      Ứng dụng GIS cho Các dịch vụ điện, nước, gas, điện thoại,…
      Trong các lĩnh vực này, GIS được dùng để xây dựng những cơ sở dữ liệu là nhân tố của chiến lược công nghệ thông tin của các công ty.
      Như vậy, việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống hiện nay.
Đăng ký nhận bản tin Register