Bổ nhiệm kiểm soát viên 2018

7/26/2018 - 12:00 AM
​Ngày 24/07/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 2318/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Huệ, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Ngày 24/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 2318 /QĐ-BTNMT bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Huệ, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Căn cứ vào quyết định trên, vào sáng ngày 26/07/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp công bố bổ nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Minh Huệ. 
Cuộc họp có sự tham dự của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TNMT, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ chủ chốt Công ty. Tại cuộc họp, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Ông Phạm Tân Tuyến đã trao quyết định cho Bà Bà Trần Thị Minh Huệ.
Việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nằm trong chủ trương hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Một số ảnh của buổi lễ:
Đăng ký nhận bản tin Register