Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

9/20/2017 - 12:00 AM
Sáng ngày 20/09/2016, Tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, NXB tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB TNMT&BĐ Việt Nam cho ông Đoàn Đình Kiên, Giám đốc Chi nhánh NXB tại Thành phố Hồ Chí Minh.
      Căn cứ Công văn số 4791/BTNMT-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc NXB TNMT&BĐ Việt Nam, tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng NXB công bố Quyết định số 68/QĐ-NXB ngày 20/09/2017 của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB về việc bổ nhiệm ông Đoàn Đình Kiên, Giám đốc Chi nhánh NXB tại TP. HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NXB nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/09/2017.

Bà Đinh Thị Phượng, Chánh văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng NXB đọc Quyết định bổ nhiệm
     Tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB Kim Quang Minh đánh giá cao sự cố gắng, phấn đấu của ông Đoàn Đình Kiên trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong cương vị mới ông tiếp tục tu dưỡng về đạo đức, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB phát biểu tại buổi lễ
     Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Đình Kiên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Điều hành NXB cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên NXB đã ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng chí được đảm nhận cương vị mới. Đồng thời, bản thân đồng chí sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện cùng với tập thể Lãnh đạo, cán bộ NXB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế mà Đảng, Bộ TNMT và Ban điều hành NXB giao phó.

Ông Đoàn Đình Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ
     Ban điều hành và toàn thể đội ngũ cán bộ NXB có mặt tại buổi lễ cũng đã phát biểu ý kiến, chúc mừng đồng chí Đoàn Đình Kiên, mong chờ rằng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trên cương vị lãnh đạo mới, cùng Ban điều hành, Ban lãnh đạo NXB giúp cho NXB ổn định, phát triển bền vững.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ NXB chúc mừng đồng chí Đoàn Đình Kiên
Đăng ký nhận bản tin Register