Dự án Bản đồ Hành chính Hà Nội Khổ Ao

1/4/2010 - 12:00 AM
Bản đồ thể hiện toàn bộ địa danh, địa giới hành chính, sông, suối, giao thông, điểm du lịch, dân cư, di tích lịch sử, cơ quan, bệnh viện, trường học… của 30 quận, huyện thuộc thành phố; có bảng diện tích, dân số, mật độ dân số của 30 quận, huyện .
Đăng ký nhận bản tin Register