Bàn giao nhiệm vụ điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

11/6/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 06/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản tổ chức Thông báo Quyết định bàn giao nhiệm vụ điều hành Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải.
Theo Quyết định số 3181/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ điều hành Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản kể từ ngày 01/11/2023. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kim Quang Minh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Minh Hải trong việc xây dựng và phát triển Nhà xuất bản. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác cùng với sự đoàn kết giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo, đồng chí Lê Minh Hải sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Nhà xuất bản phát triển bền vững trên cương vị mới.

Đồng chí Lê Minh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ mới
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Minh Hải khẳng định, sẽ không ngừng tu dưỡng, tích cực rèn luyện, cầu thị, học hỏi, nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo và các đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Nhà xuất bản, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tích cực nắm bắt thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó. 
Trước khi nhận nhiệm vụ điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
Đăng ký nhận bản tin Register