Bổ nhiệm 3 cán bộ Phó Trưởng phòng

10/9/2015 - 12:00 AM
Sáng ngày 9/10/2015, Văn phòng Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 3 cán bộ Phó Trưởng phòng tại phòng họp nhỏ Nhà xuất bản. Tham dự lễ bổ nhiệm cán bộ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hải, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản, đại diện chi bộ và công đoàn phòng ban I.
Sáng ngày 9/10/2015, Văn phòng Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 3 cán bộ Phó Trưởng phòng tại phòng họp nhỏ Nhà xuất bản.
 
    Tham dự lễ bổ nhiệm cán bộ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hải, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản, đại diện chi bộ và công đoàn phòng ban I.


Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Kim Quang Minh trao quyết định cho
 tân Phó Trưởng phòng Đào Thị Hậu

 
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường về kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Qua thời gian xét sự phấn đấu của các cá nhân trong quá trình công tác tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết về bổ nhiệm cán bộ Nhà xuất bản. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản đã ký quyết định bổ nhiệm 3 Phó Trưởng phòng như sau.
 
       1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Ngọc Điệp, Thạc sỹ Văn học, nay giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất bản. 
 
       2. Bổ nhiệm Bà Đào Thị Hậu, Thạc sỹ Địa lý, nay giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất bản.
 
       3. Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thuật , Thạc sỹ Bản đồ, nay giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Kim Quang Minh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản nhấn mạnh: Công tác nhân sự là công tác cơ bản, tạo tiền đề cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Nhà xuất bản. Đối với các cá nhân, công tác cán bộ giúp cho từng cá nhân có cơ hội phát triển, cống hiến và phấn đấu. Nhà xuất bản hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi lực lượng cán bộ trẻ cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản biến những khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội để đưa Nhà xuất bản ngày một phát triển là những điều vô cùng ý nghĩa.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ 
Đăng ký nhận bản tin Register