Bổ nhiệm cán bộ Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

6/21/2016 - 12:00 AM
Sáng ngày 21/06/2016, Tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 2 cán bộ Giám đốc đơn vị, 2 Phó Giám đốc đơn vị và 1 cán bộ Phó Trưởng phòng Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Sáng ngày 21/06/2016, Tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 2 cán bộ Giám đốc đơn vị, 2 Phó Giám đốc đơn vị và 1 cán bộ Phó Trưởng phòng Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
Tham dự lễ bổ nhiệm cán bộ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hải, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản, đại diện Chi bộ và Công đoàn các đơn vị.
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường về kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Qua thời gian xem xét sự phấn đấu của các cá nhân trong quá trình công tác tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết về bổ nhiệm cán bộ Nhà xuất bản. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản đã ký quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ như sau:
1.    Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuyển, Quyền Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp nay giữ chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp.
2.    Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển Ứng dụng GIS nay giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển Ứng dụng GIS.
3.    Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Kế hoạch – Tổng hợp Trung tâm Phát triển Ứng dụng GIS nay giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Ứng dụng GIS.
4.    Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàn, Trưởng Ban Kế hoạch Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh nay giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5.    Bổ nhiệm Ông Kim Quang Hưng, Trưởng ban Tổng hợp – Văn phòng Công ty nay giữ chức Phó Chánh Văn Phòng Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, Ông Kim Quang Minh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản nhấn mạnh: Công tác nhân sự là công tác cơ bản, tạo tiền đề cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Nhà xuất bản. Đối với các cá nhân, công tác cán bộ giúp cho từng cá nhân có cơ hội phát triển, cống hiến và phấn đấu. Nhà xuất bản hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi lực lượng cán bộ trẻ cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản biến những khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội để đưa Nhà xuất bản ngày một phát triển là những điều vô cùng ý nghĩa.  
 


Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh phát biểu tại lễ bổ nhiệmBà Đinh Thị Phượng Phó Chánh Văn phòng đọc quyết định bổ nhiệmChủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh trao quyết định  cho 2 tân giám đốc đơn vị Phó Tổng Giám đốc lên trao quyết định cho Phó trưởng phòng và Phó giám đốc đơn vị

 
Đăng ký nhận bản tin Register