Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Phát hành

11/1/2016 - 12:00 AM
Sáng ngày 01/11/2016, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 01 cán bộ Giám đốc đơn vị tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Sáng ngày 01/11/2016, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm 01 cán bộ Giám đốc đơn vị tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 
                Tham dự lễ bổ nhiệm cán bộ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Kim Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hải, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản, các cán bộ chủ chốt, đại diện cán bộ công nhân viên Trung tâm Phát hành...
 Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường về kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Qua thời gian xem xét sự phấn đấu của các cá nhân trong quá trình công tác tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết về bổ nhiệm cán bộ Nhà xuất bản. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản đã ký quyết định bổ nhiệm :
 Bổ nhiệm Trần Từ Công, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát hành nay giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát hành.

 
                 Phát biểu tại buổi lễ, Ông Kim Quang Minh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản nhấn mạnh: Công tác nhân sự là công tác cơ bản, tạo tiền đề cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Nhà xuất bản. Đối với các cá nhân, công tác cán bộ giúp cho từng cá nhân có cơ hội phát triển, cống hiến và phấn đấu. Nhà xuất bản hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi lực lượng cán bộ trẻ cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản biến những khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội để đưa Nhà xuất bản ngày một phát triển là những điều vô cùng ý nghĩa.  
Đăng ký nhận bản tin Register