Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Phát triển công nghệ bản đồ

10/7/2019 - 12:00 AM
Căn cứ theo các quy định và yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ và đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Nhà xuất bản.
      Ngày 02/10/2019, tại trụ sở Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Lễ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Bản đồ lên giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Bản đồ Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Chủ tịch - Tổng Giám đốc Kim Quang Minh trao quyết định và tặng hoa chức mừng Ông Nguyễn Văn Hữu.

      Tại Lễ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hữu đã bày tỏ sự cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các cán bộ Nhà xuất bản đã bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông phấn đấu và hứa sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm, vai trò, vị trí công tác mới của mình.

Ông Nguyễn Văn Hữu phát biểu nhận nhiệm vụ mới


Ông Nguyễn Văn Tuyển - Giám đốc Trung tâm DV & PTCNBĐ tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc
Đăng ký nhận bản tin Register