Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 2020 hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam

6/10/2020 - 12:00 AM
      Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đoàn Nhà xuất bản tổ chức chương trình thăm quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình thăm, tặng quà, phát cháo tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hình ảnh Chương trình thăm quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

      Hình ảnh Chương trình thăm, tặng quà và phát cháo tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Trung Ương.Đăng ký nhận bản tin Register