Công bố bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy in Bản đồ thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

5/12/2015 - 12:00 AM
Sáng ngày 12/5/2015, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga giữ chức Giám đốc Nhà máy in Bản đồ thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố.
           Sáng ngày 12/5/2015, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga giữ chức Giám đốc Nhà máy in Bản đồ thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố. 
 Tại lễ công bố, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh đã công bố quyết định số 44/QĐ-NXB ngày 12/5/2015 về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga, Phó Giám đốc Nhà máy In Bản đồ, nay giữ chức Giám đốc Nhà máy In Bản đồ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trong NXB.
Đăng ký nhận bản tin Register