Công bố thành lập Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp; Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách

4/8/2015 - 12:00 AM
Sáng ngày 08/4/2015, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Thành lập Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuyển giữ chức Phó Giám đốc phụ trách trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố.
            Sáng ngày 08/4/2015, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Thành lập Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuyển giữ chức Phó Giám đốc phụ trách trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố. 
 


Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách cho ông Nguyễn Văn Tuyển
 
             Tại lễ công bố, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh đã công bố quyết định số 29/QĐ-NXB ngày 08/4/2015 về việc thành lập Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Ông Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp chịu trách nhiệm xây dựng chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phương án nhân sự và quy chế hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
             Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh đã trao quyết định số 33/QĐ-NXB ngày 08/4/2015 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyển, thạc sỹ Bản đồ, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trong NXB.
Đăng ký nhận bản tin Register