Đại Hội Chi Bộ Phòng Ban I Lần Thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2022 - 2025

12/22/2022 - 12:00 AM
Chiều ngày 22/12/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng ban I lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2025.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; quy chế bầu cử và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã quán triệt, đến từng đảng viên Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, các cấp để đảng viên thấm nhuần các quy định về xử lý kỷ luật đảng; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc các văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...; quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về một số  vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay;...
Chi bộ Phòng ban I có 12 đảng viên chính thức với trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, có 02 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí trung cấp lý luận chính trị và 06 đồng chí trình độ sơ cấp lý luận chính trị đã đồng tâm xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ sắp tới 2022 - 2025.
Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày một số giải pháp về xây dựng Chi bộ Phòng ban I trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ; nâng cao nhận thức, trình độ của đảng viên trong công tác tham mưu tổng hợp được Đảng ủy đánh giá cao.
Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Bí thư Chi bộ Phạm Đức Thuật thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Phòng ban I khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Phòng ban I nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Đăng ký nhận bản tin Register