Đại Hội Công Đoàn Bộ Phận Phòng Ban II Lần Thứ IX, Nhiệm Kỳ 2023-2028

4/3/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 03/04/2023, Công đoàn Phòng ban II Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận Phòng ban II lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội gồm có đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; đồng chí Lê Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản.

Quảng cảnh tại Đại hội
Đại hội đánh giá kết quả thực hiện công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phần Phòng ban II nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Kim Quang Hưng - Chủ tịch Công đoàn Phòng Ban II báo cáo kết quả nhiệm kỳ. Báo cáo đánh giá đúng, đủ những kết quả đã đạt được ưu khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Kim Quang Hưng trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành trước Đại hội.
Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đóng góp tham luận, tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Công đoàn Phòng ban II. Các ý kiến phản ánh rõ thực trạng, những mặt tích cực, những mặt còn yếu, đề xuất những giải pháp khắc phục. Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến và đưa vào văn kiện cũng như đưa những ý kiến của tập thể người lao động lên Đại hội Đại biểu Công đoàn Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc khẩn trương của Đại hội. Đồng chí chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2023 đã làm tốt, hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đặt ra. Đồng chí mong Ban Chấp hành Công đoàn bộ phần Phòng ban II nhiệm kỳ tới sẽ phát huy các ưu điểm và thành quả của nhiệm kỳ trước, làm tốt hơn nữa công tác đoàn tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và cùng các công đoàn bộ phận khác làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động tạo nên tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao về ý chí hành động, cùng nhau khắc phục khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn đã được giao.

Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội
Đại hội Công đoàn đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng ban II nhiệm kỳ 2023-2028 hứa trước Đại hội sẽ cố gắng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra. Cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành cơ sở đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Ban Chấp hành Phòng ban II.
Một số hình ảnh tại Đại hội:Ban Chấp hành Công đoàn Phòng ban II nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ký nhận bản tin Register