Đại Hội Công Đoàn Nhà Xuất Bản Tài Nguyên - Môi Trường Và Bản Đồ Việt Nam Lần Thứ IX, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

4/25/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 25/04/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đai hội Công đoàn Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Tham dự Đại hội về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Đình Tuân - Phó Chủ tịch UBKT công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Về phía Nhà xuất bản gồm có đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; đồng chí Lê Minh Hải - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh văn phòng và đông đảo đại biểu tiêu biểu Nhà xuất bản. 

Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2019-2023 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Nhà xuất bản gồm có 9 công đoàn Bộ phận với tổng số công đoàn viên là 278 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thiên tai, đại dịch Covid-19, Công đoàn Nhà xuất bản đã hoàn thành vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, hoàn thành tốt trách nhiệm tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công viên chức và người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ công nhân viên chức và người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của công đoàn viên góp phần ổn định tình hình trong cơ quan.
Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nh
à xuất bản phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn Nhà xuất bản ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Nhà xuất bản. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: "NHà xuất bản hiện nằm trong danh sách 3 Nhà xuất bản có uy tín được cấp phép xuất bản phẩm điện tử và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách về tài nguyên, môi trường và bản đồ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo, công viên chức và người lao động, sự đóng góp tích cực của các tổ chức Công đoàn trong Nhà xuất bản".
Để hoạt động Công đoàn của Nhà xuất bản phát huy được hiệu quả hơn nữa, đồng chí Kim Quang Minh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và toàn thể công đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản; hoạt động Công đoàn cần gắn hơn nữa với hoạt động chuyên môn của đơn vị theo tinh thần "Công đoàn - Cơ quan là một".

Đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị công đoàn Nhà xuất bản cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở; gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của Nhà xuất bản. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân. Đồng thời tiếp tục tham gia, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Nhà xuất bản dự Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.
M
ột số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản phát biểu và tặng hoa đội văn nghệ
 
 
    
Đăng ký nhận bản tin Register