Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

6/19/2015 - 12:00 AM
Ngày 19/6, Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 80 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã sáng suốt bầu ra 9 đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy khóa mới để lãnh đạo Đảng Bộ NXB trong suốt nhiệm kỳ. Đại hội cũng bầu ra 5 đồng chí đại biểu và 1 đồng chí đại biểu đương nhiên tiêu biểu đi dự đại hội Đảng bộ bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 19/6, Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 80 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã sáng suốt bầu ra 9 đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy khóa mới để lãnh đạo Đảng Bộ NXB trong suốt nhiệm kỳ. Đại hội cũng bầu ra 5 đồng chí đại biểu và 1 đồng chí đại biểu đương nhiên tiêu biểu đi dự đại hội Đảng bộ bộ Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

    Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Trần Đình Luật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ TN&MT.
    Nhiệm kỳ 2013-2015, diễn ra trong bối cảnh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam có sự biến động lớn về nhân sự, là sự chuyển giao giữa các thế hệ lãnh đạo của Nhà xuất bản. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp. Bổ nhiệm và đề nghị cấp trên bổ nhiệm 22 cán bộ các cấp, trong đó có 20 lãnh đạo cấp trưởng phó đơn vị, 01 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 02 lần bổ nhiệm Kiểm soát viên; 02 Tổng Giám đốc Nhà xuất bản.


Đồng chí Kim Quang Minh, Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Đảng ủy đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối tới cán bộ, đảng viên; các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cơ bản đã được khắc phục; Chỉ thị 03-CT/TW, trọng tâm là xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hành đạo đức công vụ gắn với triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Trí tuệ - Đoàn kết - Hiệu quả”. Đảng bộ Nhà xuất bản đã kết nạp được 26 đảng viên mới, có 08 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
    Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Nhà xuất bản, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm của Nhà xuất bản. Đảng bộ Nhà xuất bản cũng tăng cường công tác nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát qua đó có những phát hiện, đề xuất, kiến nghị kịp thời, có giá trị liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 


Ban chấp hành Đảng bộ NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: 
    1. Cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.
    2. Đảng bộ cần xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, chú trọng tìm việc làm cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, thực hiện an toàn lao động. 
    3. Nhà xuất bản cần khai thác triệt để tiềm năng của nhà xuất bản, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm tạo dựng uy tín trên thị trường. Xứng tầm là một trong những nhà xuất bản dẫn đầu của cả nước trong xuất bản các các ấn phẩm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 
    4. Đảng bộ cần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiện toàn bộ máy tổ chức phát huy tính dân chủ và phòng ngừa sai phạm.
    Thay mặt Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, đồng chí Kim Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trân trọng cảm ơn và  tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Kim Quang Minh khẳng định trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam sẽ tiếp tục bám sát chủ trương chính sách của nhà nước và triển khai mạnh mẽ hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. 
 


Đoàn thanh niên Nhà xuất bản đến tặng hoa và những lời ca tiếng hát chúc mừng Đại hội
 
Đảng ủy Nhà xuất bản sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức tổ chức thực hiện sáng tạo các nghị quyết của TW về sắp xếp, đổi mới có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cơ cấu Nhà xuất bản, đưa nhà xuất bản ngày càng phát triển.
    Tiếp tục Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, 
    Đảng bộ sẽ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản phục vụ nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 
 
Đăng ký nhận bản tin Register