Đại hội Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

8/25/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 25/08/2022, Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội có nhiệm vụ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quang cảnh Đại hội Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết và phát triển. Bên cạnh đó, hội tham gia vào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Các hội viên hội cựu chiến binh đã phát huy tốt truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tham gia có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, chủ đề hàng năm của Nhà xuất bản. Các cấp hội đã tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội.
Tham luận tại đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự tâm huyết về hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh và khẳng định các cựu chiến binh đã phát huy tốt truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống. Họ không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối và chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà còn tích cực vận động CBCNV NXB chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà xuất bản phát triển vững mạnh.
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra tốt đẹp, gửi gắm Ban chấp hành nhiệm kỳ mới xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đăng ký nhận bản tin Register