Đảng ủy Bộ TN&MT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII

1/19/2018 - 12:00 AM
Sáng ngày 19/01, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hình thức trực tuyến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết.

Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết
Sáng ngày 19/01, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hình thức trực tuyến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết.
Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 9 điểm cầu, trong đó có 8 điểm cầu tại Hà Nội và 01 điểm cầu tại TP. Hồ Chí Minh. 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017 đã thảo luận, thống nhất ban hành 04 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
 

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã điểm lại một số nét nổi bật trong năm 2017, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, đạt 13/13 chỉ tiêu Trung ương đề ra, đặc biệt là tăng trưởng GDP đạt 6,81%.
Năm 2017 cũng là năm thành công rực rỡ về công tác đối ngoại, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đi thăm các nước lớn, nguyên thủ các nước hội tụ ở Việt Nam, đỉnh cao là Hội nghị APEC ở Đà Nẵng được báo chí bình luận là tạo ra một hình ảnh Việt Nam tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Năm nay cũng thấy rõ kết quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là một mặt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã có những bước đi cụ thể, công việc cụ thể và kết quả cụ thể, mang lại sự tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân với Đảng.
Đồng chí Trần Hồng Hà đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 04 Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề ra. Đồng thời cung cấp thêm những thông tin, hệ thống số liệu, ví dụ minh họa cụ thể, sinh động, phân tích so sánh tình hình trong nước và quốc tế, để làm rõ thêm những quan điểm của các Nghị quyết. 
Đăng ký nhận bản tin Register