Đào tạo Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

12/19/2022 - 12:00 AM
Ngày 19/12/2022, Nhà xuất bản tổ chức đào tạo lớp cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ đại hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.
Mục đích của khóa đào tạo giúp cán bộ/ biên tập viên nắm được các nội dung: Chuyển đổi CSDL nền địa lý tỷ lệ 1/2&5k, 1/10k&25k, 1/50k&100k từ thông tư cũ sang thông tư mới, Cập nhật CSDL nền địa lý theo nguồn ảnh vệ tinh (googlemap,..) trực tiếp trên phần mềm ArcMap/QGIS; Biên tập, trình bày dữ liệu nền địa lý 1/2&5k, 1/10k&25k, 1/50k&100k theo thông tư mới; Biên tập, trình bày bản đồ địa hình thành lập từ CSDL nền địa lý 1/2&5k, 1/10k&25k, 1/50k&100k theo thông tư mới; Xây dựng CSDL địa giới hành chính: Quy trình, sử dụng công cụ phần mềm, những lưu ý khi thực hiện.
Khóa đào tạo được Ban CNTT NXB tổ chức bằng hình thức học trực tiếp và trực tuyến, trong 02 ngày (19/12/2022-20/12/2022), với sự tham gia của cán bộ/ biên tập viên các đơn vị trực thuộc NXB thực hiện khối công việc liên quan đến cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.
Đăng ký nhận bản tin Register