Đồng Chí Kim Quang Minh tái đắc cử BCH Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

8/12/2020 - 12:00 AM
Sáng 11/08/2020, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.
    Tham dự Đại hội gồm có: đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng TN-MT: Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; cùng 294 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên thuộc 39 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ TN-MT.

Quang cảnh Đại hội

    Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng TN-MT cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và của các cấp ủy trực thuộc, đại hội các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

    Hướng về Đại hội Đảng bộ lần thứ IV với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trong mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ; trong thời gian qua, đã có hàng trăm lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, của các đồng chí nguyên là cấp ủy, lãnh đạo Bộ TN&MT đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ và các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
    “Những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí không chỉ làm rõ thêm về đánh giá tình hình, mà còn làm sáng tỏ thêm phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành nói.
   
    Cùng với việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ các cấp, thời gian qua; các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể trong Đảng bộ đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, góp phần vào hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường.

    Theo Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành, 05 năm qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ TNMT đã đoàn kết, thống nhất, cùng với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

    Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, phát huy tinh thần Cách mạng trong xây dựng và phát triển Đảng bộ Bộ TN&MT, Đại hội có nhiệm vụ: tổng kết, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

    Tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức Cách mạng, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sắp tới.
    “Với tinh trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ đó là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới” – Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành nhấn mạnh.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ TN&TM, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng Đảng bộ Bộ sẽ cùng với toàn ngành hoàn thành mục tiêu “xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường hiện đại, hội nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn mới” mà Đại hội đã đề ra.

Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Cũng tại Đại hội, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt các đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

    Đồng chí Bí thư Lê Công Thành cho biết, mỗi phiếu bầu của các đại biểu dành cho chính là trách nhiệm mà Đại hội giao phó, là lòng tin các đại biểu gửi gắm, là ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cũng như toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
    “Chúng tôi nguyện sẽ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT các nhiệm kỳ trước đây”, Bí thư Đảng uỷ Lê Công Thành nhấn mạnh.
 
 
    Tham dự Đại hội, đồng chí Kim Quang Minh, đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết: Rất phấn khởi về các nhiệm vụ mà Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xuất sắc hoàn thành trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn Đại biểu Nhà xuất bản tham dự Đại hội
 
    
    Tại Đại hội đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản đã được Đại hội tín nhiệm, bầu đồng chí tái đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đăng ký nhận bản tin Register