Điều chuyển Ông Trần Từ Công về làm việc và giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành.

2/18/2016 - 12:00 AM
Sáng ngày 18/2/2016, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều chuyển Ông Trần Từ Công, Phó giám đốc trung tâm Biên tập Công nghệ cao về làm việc và giữ chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách trung tâm Phát hành thuộc Công ty thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố.
Sáng ngày 18/2/2016, tại phòng họp lớn Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB), Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều chuyển Ông Trần Từ Công, Phó giám đốc trung tâm Biên tập Công nghệ cao về làm việc và giữ chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách trung tâm Phát hành thuộc Công ty thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tới dự và chủ trì buổi Lễ công bố.  
 


Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh trao quyết định bổ nhiệm Ông Trần Từ Công
 
Tại lễ công bố, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kim Quang Minh đã công bố quyết định số số 14/QĐ-NXB ngày 17/2/2016 về việc  điều chuyển Ông Trần Từ Công, Phó giám đốc trung tâm Biên tập Công nghệ cao về làm việc và giữ chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách trung tâm Phát hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trong NXB.
 
                                                                                               
 
Đăng ký nhận bản tin Register