Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS

8/24/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 24/08/2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức đào tạo trực tuyến "Hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS 3.20.1"
      Khóa đào tạo được Ban CNTT NXB tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trong 06 ngày (24/8/2021-01/09/2021), với sự tham gia của bộ phận cán bộ biên tập viên bản đồ, xây dựng CSDL GIS của NXB.

 
      QGIS là phần mềm GIS mã nguồn mở, có nhiều tính năng hữu ích cho công việc xây dựng CSDL GIS của NXB. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho các cán bộ biên tập viên bản đồ NXB những nội dung kiến thức về GIS, về một số công nghệ mới và cách thức sử dụng QGIS để xây dựng CSDL GIS; nhằm mục đích hướng tới xây dựng các sản phẩm-dịch vụ về bản đồ, CSDL GIS có chất lượng và giá thành tốt cho thị trường.

Khóa đào tạo Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS
     
      Một số hình ảnh khóa đào tạo Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS:
 
Đăng ký nhận bản tin Register