Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

12/9/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 09/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức với sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy cấp huyện và cơ sở trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam gồm có đồng chí Kim Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt.

 
Hội nghị báo cáo về những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03/KH-TW ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Trong hội nghị, các tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được trình bày tập trung thảo luận làm rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng; chia sẻ những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là các văn kiện quan trọng góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên gương mẫu, tận tụy trên toàn quốc nói chung và Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ nói riêng./.
 
Đăng ký nhận bản tin Register