Hội nghị đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường giữa nhiệm kỳ 2014-2019

1/25/2018 - 12:00 AM
Các phong trào công đoàn phải khơi lên được sự đoàn kết, tinh thần hợp tác giữa các đoàn viên công đoàn để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
Đó là thông điệp về tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa các hoạt động công đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2014- 2019 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng ngày 24/01.
Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam… cùng các đồng chí đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của gần 11 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên mọi miền Tổ quốc.

Vai trò của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng được nâng cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong niềm vui mừng, phấn khởi với những kết quả, thành tích hoạt động của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường năm 2017; niềm tự hào với chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam và chào đón Tết nguyên đán Mậu Tuất, toàn ngành tài nguyên và môi trường đang ra sức thi đua thực hiện “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua nửa nhiệm kỳ, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu và tiến tới hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III.

Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, các Chương trình hành động của tổ chức công đoàn với nhiều hình thức đa dạng phong phú; đã phát động và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đ/c Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu

 

Cùng với việc làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh luôn được coi trọng, đổi mới về nội dung, phương pháp và ngày càng có hiệu quả. Hoạt động nữ công với nhiều hình thức đa dạng, vui tươi và bổ ích. Ngoài ra, Công đoàn Bộ đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Công tác  kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và phát huy dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh,…

“Qua các hoạt động, nhiều công đoàn các cấp đã được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền đánh giá cao. Vị trí, vai trò của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng được nâng cao.” – Đồng chí Vũ Minh Sơn nhấn mạnh.


Đ/c Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cuối nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên các cấp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội III Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cụ thể, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; rà soát, bổ sung những nhiệm vụ, chỉ tiêu, phương hướng hoạt động mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác tuyên tuyền, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức lao động, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn Bộ cũng sẽ quan tâm, tổ chức có hiệu quả các các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm tới việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;  đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra ở công đoàn các cấp; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở; tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Công đoàn, các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn…


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao phong trào công đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy thành tích các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đoàn kết, đổi mới và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành tài nguyên và môi trường trong những năm vừa qua.

Theo Thứ trưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; phát động đoàn viên công đoàn các cấp ủng hộ, chia sẻ kịp thời với đồng bào các vùng bị thiên tai; tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, nhất là tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; phát huy sức mạnh trí tuệ, đoàn kết của tập thế và các đoàn viên công đoàn cùng chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao…

“Những kết quả, thành tích đạt được đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Công đoàn Bộ trong quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, tôi đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương thành tích các đồng chí đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra; đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, động viên được mọi đoàn viên công đoàn, mọi tổ chức tham gia, cùng chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nhận thức sâu sắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới; từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tiến trình xây dựng, phát triển của ngành và đất nước. Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; tích cực vận động cán bộ, đoàn viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, tiếp cận với các tiến bộ về khoa học và công nghệ tiên tiến để ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường, từng bước hiện đại hóa ngành và nâng cao năng suất lao động; phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới; song song với việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của cán bộ, công chức, người lao động.

Thứ trưởng cũng mong rằng, Công đoàn Bộ sẽ tiếp tục sâu sát hơn nữa trong việc chăm lo đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng, phát triển ngành và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 “Bên cạnh chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn, phong trào công đoàn phải khơi lên được sự đoàn kết, tinh thần hợp tác giữa các đoàn viên công đoàn thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sự đoàn kết, nhất trí còn mạnh mẽ hơn nhiều các nghị quyết, các lời kêu gọi.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khen ngợi và đánh giá cao các thành tích đã đạt được của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quý Kiên, đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, vận động cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành và các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…
 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu ra đoàn đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 11 đồng chí công đoàn viên xuất sắc đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V.

Sự thành công của Hội nghị đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn tiếp tục thi đua nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần cống hiến, hết lòng, hết sức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đơn vị.
Một số ảnh của hội nghị:


Đại biểu Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và bản đồ Việt Nam

 

 
Đăng ký nhận bản tin Register