Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

12/14/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 14/12/2021, Ban Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
        Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc trong đó có Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp tại NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội tiếp tục kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc và toàn diện đường lối, chủ trương, chính sách và quan điểm đối ngoại của Đại hội XIII về những nội dung mới, thể hiện sự phát triển về tư duy đối ngoại của Đảng trong quá trình phát triển mới của đất nước, tạo nhận thức thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong nước cũng như ở ngước ngoài; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt NXB dự hội nghị.
         Hội nghị đối ngoại toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới và cũng thấy được vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thế chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới và xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từng tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tiếp thu, vận dụng những kiến thức lĩnh hội qua hội nghị vào trong công tác đối ngoại nhằm nâng cao vị thế, phát triển bền vững trong thời gian tới./.
 
Đăng ký nhận bản tin Register