Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

5/10/2024 - 12:00 AM
Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hội nghị có sự tham gia của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công,...
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với hơn 4.300 điểm cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Nhà xuất bản gồm có Đảng ủy; Ban điều hành; các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Nhà xuất bản và đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo nội dung của Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết có mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết; đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.
Quang cảnh tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW
Các báo cáo đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ củ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đề Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất Châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thể mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.
 
Đăng ký nhận bản tin Register