Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

7/8/2024 - 12:00 AM
Ngày 08/07/2024, tại Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024.
Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch cùng Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Quan Thị Vân Anh - Bí thư Đoàn TNCSHCM Nhà xuất bản.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản đã báo cáo kết quả công tác Công đoàn, phong trào cán bộ công nhân viên và người lao động. Báo cáo nêu rõ: Trong nửa đầu năm 2024, Công đoàn Nhà xuất bản đã quán triệt nghiêm túc chủ đề công tác năm 2024 của Công đoàn cấp trên, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Công đoàn Nhà xuất bản đã chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác theo hướng dẫn như: tham gia Chương trình công tác năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chương trình tập huấn về Kiểm soát rủi ro và Kỹ năng thương lượng tập thể do cán bộ công đoàn các doanh nghiệp, Chương trình công tác tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2024 do Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức; thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, Hoạt động hiến máu nhân đạo cứu người, Du xuân đầu năm, Điều dưỡng - Phục hồi chức năng...; đồng thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, qua đó cổ vũ tinh thần hăng say lao động và sáng tạo trong đoàn viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động, phong trào Công đoàn tạo được sức lan tỏa rộng rãi, được lãnh đạo các cấp, cán bộ, đoàn viên, người lao động ghi nhận, đánh giá cao.
Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản trình bày Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Công đoàn Nhà xuất bản là Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần hứ V Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vận động các Công đoàn bộ phận nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng phong trào thi đua, các chương trình thể thao, văn nghệ,... Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn các ngày lễ, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, kỉ niệm 78 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ,...Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng tổ chức công đoàn, triển khai thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát,...
Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Minh Hải đánh giá Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản đã nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả công tác công đoàn theo định hướng chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công đoàn viên, thực nhiệm vụ quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên kịp thời.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đăng ký nhận bản tin Register