Hội nghị thường niên Sách Tài nguyên và Môi trường với Ngày Sách Việt Nam 2021

4/20/2021 - 12:00 AM
Để hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 2021 vào chiều ngày 20/04/2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xuất bản phẩm điện tử ngành Tài nguyên – Môi trường”.
      Buổi tọa đàm diễn ra với sự tham dự của đồng chí Kim Quang Minh – Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB; đồng chí Lê Minh Hải – Phó Tổng giám đốc NXB cùng toàn bộ các cán bộ chủ chốt của NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
Đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám độc - Tổng Biên tập NXB phát biểu khai mạc
      Nội dung của buổi hội thảo về xu thế xuất bản phẩm điện tử, lợi thế cũng như thách thức xuất bản chuyên ngành của ngành Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ; Thực trạng xuất bản phẩm, đặc thù xuất bản phẩm ngành Tài nguyên – Môi trường; Hoạt động xuất bản, phát hành bản đồ điện tử dưới góc của đơn vị Phát hành; Thảo luận lấy ý kiến đóng góp các đề tài xuất bản điện tử, kế hoạch xuất bản phát hành xuất bản phẩm điện tử của NXB từ đó đưa ra phương hướng hoạt động, phát triển của NXB trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính trình bày Tham luận về Thực trạng xuất bản phẩm,
đặc thù xuất bản phẩm ngành Tài nguyên - Môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sỹ trình bày Tham luận về xu hướng phát triển xuất bản phẩm điện tử.


Đồng chí Phạm Lan Hương trình bày Tham luận về hoạt động xuất bản, phát hành bản đồ điện tử.
      Các bài tham luận của các đồng chí đã nêu ra thực trạng đọc sách của người dân Việt Nam, xu thế phát triển xuất bản phẩm, những lợi thế và khó khăn của NXB trong cuộc đua công nghệ số và đưa ra các giải pháp khuyến khích văn hóa đọc, xu hướng phát triển phù hợp với xã hội hiện nay.
      NXB đóng góp một phần công sức thúc đẩy, phát trỉển phong trào văn hóa đọc sách nói chung cũng như sách và xuất bản phẩm ngành Tài nguyên – Môi trường nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là xuất bản phẩm chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường.


Video: Hội nghị thường niên Sách Tài nguyên và Môi trường với Ngày Sách Việt Nam 2021
Đăng ký nhận bản tin Register