Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW 8 khóa XIII

12/4/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 04/12/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW8 khóa XIII.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản gồm có đồng chí Lê Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc điều hành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản, Phó Bí thư chi bộ Nhà máy in Bản đồ; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Bí thư Đảng bộ Nhà xuất bản; đồng chí Vũ Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Bí thư chi bộ Nhà máy in Bản đồ; đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản; đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh Văn phòng và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh tại Hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW 8 khóa XIII
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 đồng chí là lãnh đạo,cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.
Hội nghị diễn ra từ ngày 04/12/2023 với nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đến hết sáng ngày 05/12/2023 dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đăng ký nhận bản tin Register