Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 – Đại hội đại biểu CNVC – Người lao động năm 2020

5/13/2020 - 12:00 AM
Chiều ngày 12/05/2020, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 – Đại hội đại biểu CNVC – Người lao động năm 2020 đã được tổ chức.
      Tới dự Hội nghị, về phía đại biểu cấp trên gồm có: Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ chức năng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Báo chí đến dự và đưa tin. Về phía Nhà xuất bản gồm có: Ban Điều hành; BCH Đảng ủy NXB; BCH Công đoàn NXB; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các phòng chức năng, đơn vị sản xuất kinh doanh; Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM NXB; Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc và đại diện cán bộ CNV của các đơn vị và phòng ban trong toàn NXB.

Quang cảnh Hội nghị
      Tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng giám đốc NXB đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh:
      Trong năm 2019, hoạt động sản xuất - kinh doanh của NXB còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn chính là nguồn việc, một đặc thù phổ biến với các Doanh nghiệp. Hiện nay kế hoạch Nhà nước đặt hàng rất ít (dưới 1% doanh thu) nên chủ yếu là nguồn việc tự khai thác, đòi hỏi kỹ thuật cao, tính cạnh tranh gay gắt, công việc khá phổ biến là ngoại nghiệp nên rất khó khăn khi giao việc cho Người lao động. Bên cạnh đó, một số các chi phí tăng đột biến như việc tiếp tục phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế đất từ các năm trước, chi phí nguyên vật liệu, tiền điện, tiền nước,... đã làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Vấn đề kinh phí sản xuất cũng gặp rất nhiều khó khăn, do ngân sách địa phương thiếu nên nhiều hợp đồng đã ký với các địa phương cũng bị ảnh hưởng, không được tạm ứng tiền thi công, tiến độ triển khai, thanh lý, quyết toán kéo dài.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB phát biểu
      Với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Nhà xuất bản và sự nỗ lực chung của toàn thể CBCNV - NLĐ, các hoạt động của Nhà xuất bản vẫn đảm bảo thông suốt ổn định, đã cơ bản dứt điểm hoàn thành các hợp đồng dở dang, ký kết được các hợp đồng mới, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV - NLĐ hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.
      Cụ thể, năm 2019 NXB đã đạt được:
+ Doanh thu đạt: 202,6 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch đề ra.
+ Lãi: 2,2 tỷ đồng, đạt 183% so với kế hoạch đề ra và đạt 122% so với năm 2018.
+ Nộp ngân sách: 13 tỷ đồng, đạt 186% so với kế hoạch đề ra .
+ Thu nhập bình quân: 10,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 157 % so với kế hoạch đề ra.
+ Đóng bảo hiểm cho người lao động: 5,9 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Đức Hậu - Kế toán trưởng NXB báo cáo tài chính và quỹ phúc lợi NXB
      Đánh giá chung về công tác công đoàn năm 2019, ông Nguyễn Đức Vũ – Chủ tịch Công đoàn NXB cho biết: “Công đoàn NXB đã bám sát chức năng, nhiệm vụ cùng với chính quyền xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, tổ chức vận động cán bộ công nhân viên – lao động và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Ông Nguyễn Đức Vũ – Chủ tịch Công đoàn NXB phát biểu
      Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB cho biết: Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã ban hành. Căn cứ tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2019 và theo xu hướng tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Với tinh thần chủ động, NXB xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 và các năm tiếp theo theo hướng kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy nhằm chuyển biến tích cực mọi hoạt động của NXB.
      Một số nội dung phương hướng cụ thể như sau:
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất bản; xuất bản, thành lập, in và phát hành bản đổ, sách, tài liệu, các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục …; tiếp tục xây dựng “ Tủ sách Tài nguyên và Môi trường” …
- Tiếp tục hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao.
-  Dịch COVID – 19 đã, đang và tiếp tục là nguyên nhân gây ra nhiều hệ quả kinh tế cho Doanh nghiệp, Nhà xuất bản sẽ tập trung nghiên cứu, định hướng công tác sản xuất kinh doanh cho phù hợp với các chính sách Nhà nước về phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID – 19 cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông về những chính sách bảo hộ Doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 8 lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Hoàn thành kế hoạch xuất bản, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch đặt hàng của nhà nư­ớc. Tăng cường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp... phục vụ có hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lư­ợng kỹ thuật đối với các công trình.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, hư­ớng tới các bộ, ngành, địa phư­ơng trong cả nước để khai thác các nguồn việc thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính, hành chính các cấp, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng CSDL nền địa lý, CSDL quản lý đất đai, phát triển các ứng dụng GIS, bảo đảm đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- Thực hiện các dự án theo kế hoạch tự cân đối của Nhà xuất bản và các đơn vị.
- Xuất bản, tái bản các thể loại bản đồ chuyên đề, tập bản đồ, bản đồ hành chính Việt Nam, hành chính thế giới, quả cầu...
- Tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho tập đoàn Toyota, Canon (Nhật Bản); sản phẩm Tổng công ty Giấy; sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác.
- Đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trư­ờng và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của Nhà xuất bản nhằm tăng cường phát triển hoạt động Nhà xuất bản đúng theo chương trình hành động.
- Tiếp tục quản lý sử dụng và khai thác tốt cơ sở vật chất của Nhà xuất bản, tạo điều kiện tăng nguồn thu bổ sung vào hoạt động chung của Nhà xuất bản.
- Tiếp tục triển khai việc học tập, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản vào cuộc sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh của Nhà xuất bản.
- Thực hiện tốt các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", học tập và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tuyên truyền và động viên toàn thể CBCNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh hiện đại; xây dựng và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.
- Tiếp tục cải tiến các mặt công tác quản lý, nghiệp vụ, lao động tiền lương, tăng cường các quy định, biện pháp quản lý, kỷ luật lao động, an toàn lao động, cải cách hành chính nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chung của NXB.
- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các cơ quan sản xuất bản đồ, xuất bản, in, phát hành trong và ngoài nước.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ biên tập bản đồ và sách. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện công tác bồi dưỡng quy hoạch cán bộ và bổ nhiệm cán bộ các cấp nhằm đảm bảo cho yêu cầu tổ chức bộ máy hiện nay và trong tương lai của Nhà xuất bản.
- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng an ninh toàn dân theo chỉ đạo của ban chỉ huy quân sự bộ, ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa, tập huấn theo chương trình quân sự đầy đủ 100%.
- Tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Nhà xuất bản hoạt động tốt; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, công tác xã hội - từ thiện.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đánh dấu 25 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản.
      Phát biểu tại hội nghị, Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Trần Quý Kiên đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của Nhà xuất bản với báo cáo đầy đủ các nội dung trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Nhà xuất bản. Đặc biệt ấn tượng với kết quả đạt được năm 2019 của Nhà xuất bản và đã xử lý dứt điểm công nợ từ nhiều năm trước.

Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
      Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Bên cạnh chính sách thu hút đào tạo, tuyển dụng; Nhà xuất bản cần phải xem xét mạnh dạn thay đổi áp dụng công nghệ. Việc áp dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, qua đó giúp tăng thu nhập của cán bộ công nhân viên chức người lao động.
       Thay mặt lãnh đạo và CBCNV Nhà xuất bản, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB trân trọng cảm ơn, xin tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quý báu của Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên và những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành đã đóng cho Nhà xuất bản tại Hội nghị. 
      Sau Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Nhà xuất bản đã tổ chức bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022. 

Cán bộ CNVC NXB tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022
      Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 8 đồng chí sau đây đã trúng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022:
Ông Phạm Hồng Thái (Nhà máy in Bản đồ)
Bà Trần Nhật Lệ (TT Biên tập – Công nghệ cao)
Ông Nguyễn Văn Hữu (TT Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Bản đồ); 
Bà Đàm Thị Hoà (Phòng Kế hoạch Thị trường/Phòng ban I)
Bà Hoàng Thị Mai Anh (Trung tâm phát triển ứng dụng GIS)
Bà Đặng Quỳnh Mai (Trung tâm phát hành)
Ông Hồng Cao Lân (Chi nhánh NXB tại TP HCM)
Bà Nguyễn Thu Hường (Xí nghiệp bản đồ)
Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (thứ 2 từ trái qua), ông Kim Quang Minh - Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB (thứ nhất từ phải qua) và ông Nguyễn Đức Vũ – Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản (thứ nhất từ trái qua) chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 của NXB
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị: 


Toàn hội trường đứng dậy làm lễ Chào cờ


Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu

 

 

 
Đăng ký nhận bản tin Register