Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021; Phương hướng, Nhiệm vụ công tác năm 2022 và Đại hội đại biểu công nhân viên, người lao động năm 2022

5/23/2022 - 12:00 AM
Ngày 23/05/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021; Phương hướng, Nhiệm vụ công tác năm 2022 và Đại hội đại biểu công nhân viên, người lao động năm 2022.
      Tham dự Hội nghị gồm các đại biểu: Ông Trần Quý Kiên – Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, các Vụ trong Bộ, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam, Báo Tài nguyên – Môi trường, Tạp chí Tài nguyên – Môi trường, Cổng thông tin điện tử, Công ty Tài nguyên – Môi trường Việt Nam; các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cùng toàn thể đại biểu đại diện cho người lao động trong Nhà xuất bản.
Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ TNMT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
      Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực biên tập xuất bản, in và phát hành bản đồ, sách tài liệu chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo, nhu cầu xã hội và nâng cao dân trí; biên tập xuất bản hệ thống bản đồ hành chính Việt Nam, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến hết tháng 12/2021, Nhà xuất bản đã xuất bản 159 xuất bản phẩm.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB thông qua báo cáo tổng kết tại Hội Nghị
      Thực hiện kế hoạch xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng năm 2021, Nhà xuất bản đã thực hiện đầy đủ quy trình xuất bản in và phát hành 4 xuất bản phẩm: “Bạch Long Vĩ đảo Thanh niên” (1.500 bản); “Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng phó” (1.500 bản); “Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro thiên tai” (1.500 bản); “Bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại Việt Nam” (2.000 bản).
      Cùng với đó, trong năm qua, Nhà xuất bản đã tập trung ổn định tổ chức, đẩy mạnh công tác thị trường, điều hành tốt công tác sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trực thuộc Bộ xuất bản sách và các tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
      Công tác phát hành sản phẩm đã được đổi mới để phù hợp với xu thế thương mại hóa, quốc tế hòa bằng cách kết hợp giữa kênh tiêu thụ sản phẩm truyền thống và tập trung phát hành sản phẩm online trên website của Nhà xuất bản bando.com.vn và trang thương mại điện tử Narenca.com.vn, book365.vn đạt được nhiều hiệu quả, giúp quảng bá hoạt động, thương hiệu, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, giới thiệu rộng rãi trên toàn quốc. Đặc biệt, Nhà xuất bản là đơn vị duy nhất trong cả nước sản xuất vỏ quả cầu theo đúng bản quyền tiêu chuẩn, đảm bảo tiêu chí pháp lý, chính trị và an ninh, chủ quyền lãnh thổ.
      Ngoài ra, Nhà xuất bản đã tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam 21/4 với chủ đề “Sách Tài nguyên Môi trường và Ngày Sách Việt Nam”.
      Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ông Kim Quang Minh cho biết, Nhà xuất bản sẽ khẩn trương hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT.
      Nhà xuất bản cũng hoàn thành kế hoạch xuất bản, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch đặt hàng của Nhà nước; tăng cường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp… phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT; tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật đối với các công trình.
      Theo ông Kim Quang Minh, Nhà xuất bản tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho Tập đoàn Toyota, Canon, Brother, Honda (Nhật Bản); sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác; đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trường và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại…
      Tại Hội nghị, bên cạnh các báo cáo tổng kết công đoàn; báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản đã phát biểu, tham luận đóng góp cho chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Nhà xuất bản.
      Thứ trưởng Trần Quý Kiên hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Nhà xuất bản đã đạt được trong năm 2021.
      Thứ trưởng đánh giá, năm 2021, Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Nhà xuất bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xuất bản nhiều xuất bản phẩm bản đồ, sách tài nguyên môi trường có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo, nhu cầu xã hội và nâng cao dân trí. Đặc biệt, trong năm qua, doanh thu của Nhà xuất bản vượt 112% kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn so với năm trước; …

Ban Thanh tra nhân dân NXB nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt tại Hội nghị
      Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng đề nghị, Nhà xuất bản quyết tâm đạt các chỉ tiêu đã đề ra, vượt hơn so với năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất bản theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước giúp Bộ TN&MT trong việc theo dõi hoạt động xuất bản bản đồ, xuất bản phẩm trong và ngoài ngành TN&MT, phát hiện, kiến nghị với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý các xuất bản phẩm có nội dung trái với quy định nhà nước, xuất bản.
      Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác thị trường, hướng tới các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước để khai thác các nguồn việc; đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.
      Đặc biệt, ngoài các sản phẩm thường xuyên là bản đồ và sản phẩm in ấn, Nhà xuất bản cần chú trọng phát triển công tác chuyển đối số, tiếp tục xây dựng hệ thống xuất bản phẩm điện tử, các sản phẩm về thông tin địa lý ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
      Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống tự hào của ngành; đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị
      "Để thiết thực hưởng ứng đợt thi đua này, Nhà xuất bản đẩy mạnh hưởng ứng, phát động thi đua hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và lựa chọn các sản phẩm truyền thống, các xuất bản phẩm điện tử để trưng bày tại gian hàng triển lãm tại Lễ kỷ niệm thành lập Bộ. Đây không chỉ là vinh dự của Nhà xuất bản mà còn là cơ hội để quảng bá hoạt động, thương hiệu sản phẩm tới đại biểu các cấp, ngành tham dự buổi lễ" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

      Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


 
Đăng ký nhận bản tin Register