Hội thảo khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0”

10/9/2019 - 12:00 AM

Trước những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt đối với hoạt động xuất bản, phát hành cần được cải cách, xây dựng nhiều mô hình mới, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính để giảm tối đa thời gian, chi phí của các nhà xuất bản, doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm và các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản.


Toàn cảnh hội thảo

Tham gia và đóng góp cho hội thảo, ông Kim Quang Minh, Chủ tịch - Tổng Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đề xuất: Để cải cách thủ tục hành chính, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành xuất bản, in và phát hành phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành xuất bản, in và phát hành cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; ngành cần xây dựng một cổng thông tin điện tử dùng chung cho toàn ngành (Cổng thông tin điện tử ngành Xuất bản, In và Phát hành).

    Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch - Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

phát biểu đề xuất xây dựng cổng thông tin điện tử ngành Xuất bản, In và Phát hành.

Cổng thông tin này cho phép: Tác giả, các biên tập viên, các nhà xuất bản, ... Cục Xuất bản, In và Phát hành, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, chuyên viên Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý truy cập, sử dụng để thực hiện điều hành tác nghiệp (thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ hỗ trợ xuất bản, in và phát hành); các cửa hàng/các nhà sách/..., độc giả truy cập cổng để tìm kiếm, tra cứu thông tin về quá trình xuất bản (tác giả,  nhà xuất bản, công ty in ấn, mã xuất bản,...) của các xuất bản phẩm.Phương án đề xuất

- Tác giả đăng ký tài khoản và truy cập vào cổng: Chọn được nhà xuất bản phù hợp để gửi bản thảo trực tuyến trên cổng (Việc chọn NXB sẽ căn cứ vào việc tác giả đưa ra một số ý chính mà tác phẩm của tác giả đề cập, hệ thống sẽ tự động đề xuất ra các NXB phù hợp cho tác giả tham khảo lựa chọn).
           - Nhà xuất bản được cung cấp tài khoản truy cập cổng để thực hiện tương tác với tác giả, các công ty in, ..., thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan quản lý cấp trên (Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông).
            - Cơ quan quản lý (Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông): Quản lý, giám sát được toàn bộ quá trình hình thành và lưu hành ấn phẩm, xử lý các hồ sơ về thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống.
            - Các công ty sách/nhà sách: Được cung cấp service truy xuất thông tin về nguồn gốc, xuất xứ các xuất bản phẩm, tác giả, ...
          - Độc giả: Tra cứu được thông tin về nguồn gốc các xuất bản phẩm thông qua cổng thông tin ngành hoặc website của các công ty sách /nhà sách.
          - Về lâu dài Cổng thông tin điện tử ngành xuất bản in và phát hành cũng cho phép liên thông với Trục liên thông điện tử quốc gia để phục vụ công tác điều hành và quản lý của nhà nước.

Thông tin thêm về Hội thảo tham khảo theo đường link sau: https://news.zing.vn/lam-the-nao-de-dua-sach-viet-buoc-ra-the-gioi-post999224.html
 

Đăng ký nhận bản tin Register