Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

4/12/2024 - 12:00 AM
Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1894/BTNMT-VP ngày 26/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng diễn ra từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 10/05/2024.
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đăng tải thông tin về các hoạt động hưởng ứng trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản (bando.com.vn; narenca.com.vn).
- Cung cấp thông tin gửi Phòng Thông tin và Tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông và Môi trường, phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm cụ chính trị của Bộ.
- Chuẩn bị băng rôn khẩu hiệu chào mừng.
- Tổ chức tuần lễ giới thiệu và tặng quà khách mời các xuất bản phẩm ngành Tài nguyên và Môi trường đến tham quan và lan tỏa hình ảnh Nhà xuất bản, với chủ đề "Tự hào Việt Nam" do Trung tâm Phát hành thực hiện.
- Biên tập xuất bản và phát hành 4 sách Luật điện tử: Luật đất đai 2024, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Đo đạc và Bản đồ 2018, Luật Quy hoạch 2018.
- Biên tập xuất bản và phát hành điện tử bản đồ điện tử tương tác đa phương tiện có tên "Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954".
- Tổ chức Hội nghị "Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường".
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức các hoạt động với mục đích tôn vinh giá trị của sách, người làm sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cuộc sống hiện nay. 
Đăng ký nhận bản tin Register