Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2017

4/19/2017 - 12:00 AM
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/04/2017
         Thực hiện công văn số 1196/BTNMT-TĐKTTT ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2017. Nhà xuất bản tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà xuất bản) tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày hội sách 2017.
         Hoạt động mở đầu là sự kiện triển lãm sách với chủ đề “ngày hội sách 2017”. Nhà xuất bản giới thiệu đến bạn đọc gần 100 đầu xuất bản phẩm tiêu biểu là các bản đồ, tập bản đồ, atlas và sách tài nguyên - môi trường mang thương hiệu nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam. Thời gian triển lãm bắt đầu từ ngày 19/4/2017 đến hết ngày 23/4/2017 tại Thư  viện Quốc gia , số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, nhà xuất bản tổ chức  buổi tọa đàm “Sách Tài nguyên- Môi trường với ngày sách Việt Nam 21/4”. Đây là sự kiện được nhà xuất bản tổ chức lần thứ 2 sau thành công của buổi tọa đàm lần thứ nhất năm 2016. Buổi tọa đàm nhằm Tôn vinh đội ngũ tác giả và các cán bộ làm công tác xuất bản sách tài nguyên – môi trường; Tôn vinh các ấn phẩm tiêu biểu có giá trị  thiết thực và có tác động tích cực đến cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; Khẳng định vai trò, tầm quan  trọng của sách, tôn vinh giá trị các ấn phẩm, sách Tài nguyên – Môi trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên  và Môi trường từ đào tạo đến xây dựng, phát triển, quản lý và tuyên truyền; Đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách và xuất bản các ấn phẩm, sách chuyên ngành có giá trị trong mỗi đơn vị thuộc Bộ.
Những hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam sẽ là hoạt động thường niên của nhà xuất bản, qua đó khẳng định vai trò vị thế của nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, nhà xuất bản đề ra mục tiêu  xuất bản được nhiều hơn nữa các ấn phẩm, sách Tài nguyên – Môi trường có giá trị góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng thời phổ biến tri thức khoa học tới bạn đọc trong và ngoài ngành tài nguyên- Môi trường trên tất cả các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo trong phạm vi cả nước.
         Nhà xuất bản mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của đội ngũ tác giả, các đối tác liên kết là cá nhân cũng như các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Đăng ký nhận bản tin Register