Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021

12/2/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 02/12/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021.
      Tham dự lớp bồi dưỡng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Nguồn: Internet.
      Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04/12, theo hình thức trực tuyến tại 67 điểm cầu cấp tỉnh và 2.500 điểm cầu cấp huyện với các chuyên đề Triển khai kế hoạch đại hội Đoàn các cấp và một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Công tác kiểm tra giám sát của đoàn phục vụ đại hội Đoàn các cấp; Một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội ĐOàn các cấp; một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của đại hội Đoàn các cấp.

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Nguồn: Internet.
      Các chuyên đề được giới thiệu tại lớp bồi dưỡng đều là nội dung thiết thực, trang bị kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn; Tham mưu và chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn các cấp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội Đoàn các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
      Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam được vinh hạnh là nơi đặt điểm cầu truyền hình trực tiếp lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021 tới các cơ sở Đoàn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Một số hình ảnh của lớp tập huấn tại NXB:Ban Chấp hành Đoàn NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Đăng ký nhận bản tin Register