Lễ kết nạp Đảng viên mới

3/10/2020 - 12:00 AM
            Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, sự giúp đỡ của chi bộ Phòng ban II và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Lê Minh Huyền đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều 09/03/2020. Đồng chí Kim Quang Minh – Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, đồng chí Trần Thị Đức Hậu – Bí thư Chi bộ phòng ban II cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới.
                                                                                                      
             Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Bí thư Chi bộ Phòng ban II đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên, đồng thời chúc mừng đồng chí sau thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Huyền đã tuyên thệ, thể hiện niềm tin với Đảng và quyết tâm được cống hiến, rèn luyện.    
                                                                                                       


                                                                                                       


                                                                                                       
Đăng ký nhận bản tin Register