Lễ tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các đơn vị trong Nhà xuất bản

1/17/2018 - 12:00 AM
Từ ngày 03-15/01/2018, Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2017, các đơn vị đã hoàn thành công tác xuất bản; đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và  bảo vệ tài nguyên – môi trường; xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ 7 lĩnh vực của ngành TN&MT. Hoàn thành kế hoạch xuất bản, thành lập, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch Nhà nước giao.
Năm 2018, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp… phục vụ có hiệu quả 7 lĩnh vực của Bộ TN&MT… Đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trường và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại…
Để có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên là do Lãnh đạo luôn Nhà xuất bản quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để các đơn vị phát huy thế mạnh của mình công tác biên tập bản đồ, địa danh, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc bản đồ.
Đăng ký nhận bản tin Register